Bize Ulaşın: +90 282 676 44 02

POLITIGHT

POLİTİGHT (Likit Plastik)

Elastik Su Yalıtım Malzemesi

Ürün Tanımı: Sürülerek uygulanan, akrilik kopolimer esaslı, tek bileşenli, sıvı plastik kaplama ve esnek su yalıtım malzemesidir. Kullanım Alanları Geniş yüzeyli, çok detaylı, düz ve eğimli çatılarda, teras ve balkonlarda damlalıklar, kanal ve kanaletlerde, baca kenarları, saçak, oluk ve süzgeçlerin su izolasyonunda herkes tarafından kolayca uygulanabilen izolasyon malzemesidir. Ek yeri oluşturmaz, her türlü yüzeye uyum sağlar

Özellikleri / Avantajları: Kullanıma hazırdır İşçilik maliyeti düşüktür

Düşük sıcaklıklarda bile elastikliğini korur

 Yüzeylere teneffüs imkanı sağlar

Su ile inceltilebilir, solvent içermez Akrilik esaslı boyalar ile boyanabilir

 Su esaslı pasta pigmentler ile renklendirilebilir

 Güneş ışınlarına dayanıklıdır. (En az. 1 mm)

Yürüyüş alanlarında aşınmaya dayanıklı

Sistem Bilgileri

Uygulama Detayları

Sarfiyat / Dozaj

En az iki kat uygulanmalıdır. Her kat için, yüzey koşullarına bağlı olarak yaklaşık, düşeyde 0,750 kg/m2, yatayda 1,,2 -1,7kg/m2

Yüzey Kalitesi/ Hazırlığı: Uygulanacak yüzey, sağlam, oynak ve zayıf parçalar içermeyen, toz, yağ, gres gibi yabancı maddelerden arındırılmış ve temiz olmalıdır

Sıva ve beton yüzeyler 10 hacim suya 1 hacim tuz ruhu karıştırılarak hazırlanan çözelti ile yıkanarak uygulamaya hazırlanmalı, bu çözelti yüzeyden suyla yıkanarak uzaklaştırılmalıdır

Yüzeyde bulunabilecek çatlak ve kırıklar TH 100 tamir harçları ile dikkatle onarılarak yüzey hazırlanmalıdır, Uygulamaya geçilmeden önce çelik yüzeyler bir antipas ile astarlanmalıdır.

 Eternit, gaz beton, briket, çini, tuğla, beton ve sıva yüzeylere ise Likit Plastik % 40-50 oranında sulandırılarak astar tabakası olarak sürülmelidir

Su yalıtım malzemesi uygulama Koşulları / Limitler Yüzey Sıcaklığı:  En az +5°C, en fazla. +35°C Çevre Sıcaklığı En az +5°C, en fazla. +35°C Uygulama Talimatları Uygulama Metodu Likit Plastik yüzeye fırça, rulo ya da püskürtme ile sadece bir yönde uygulanmalı, takip eden kat bir önceki uygulamanın yönüne dik olacak şekilde yapılmalıdır.

Katlar Arası Bekleme Süresi Bekleme süresi, hava sıcaklığı, yüzey sıcaklığı, havanın rutubeti ve kaplama kalınlığına bağlı olarak değişebilir. Katlar arası bekleme süresi 23°C ve % 50 bağıl nemde 4-5 saattir. Bir sonraki katı uygulamadan önce alt katın tam kurumuş olmasına dikkat edilmelidir.